รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.2 ออกแบบการพัฒนาพื้นที่กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายพิชิตปรีชากร กรมทหารราบที่ 7 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7

วันที่ 2 กันยายน 2559