ภัทรา บุรารักษ์

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภัทรา บุรารักษ์
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทร :
E-mail : lucktong@yahoo.com

งานวิจัย