มนตรา พงษ์นิล

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.มนตรา พงษ์นิล
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทร : 054 466 666 ต่อ 1310
E-mail : pmontra@hotmail.com

งานวิจัย