ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 053 944 156 ต่อ 123
E-mail : poon@eng.cmu.ac.th

งานวิจัย