ทรงศักดิ์ ปัญญา

ชื่อ-นามสกุล : อ.ทรงศักดิ์ ปัญญา
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์โทร : 053 614 376-7
E-mail : Tmshomeland@hotmail.com

งานวิจัย