สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สถาบันบริหารงานวิจัย และสำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ต.แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทร : 054 466 666
E-mail : sukthai_p@hotmail.com

งานวิจัย