ธนากร สร้อยสุวรรณ

ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร สร้อยสุวรรณ
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ที่ 10 ถนน พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร :
E-mail : tanagons@hotmail.com

งานวิจัย